Usluge

Razvoj elektroničkih uređaja :

 • Razvoj od prve ideje prema potrebama kupca
 • Temeljno istraživanje osnovnih elemenata (koji mikrokontroleri, kakva vrsta PCB pločica)
 • Razvoj vlastitih sklopova pomoću dviju vrsta porodica mikrokontrolera (Microchip i Infineon)
 • Oblici kučišta –od standardnih do BGA
 • Priprema i dogovor sa dobavljačima elemenata
 • Razvoj shema (hijerarhijski stil razvoja sheme)
 • Razvoj PCB pločice nakon ERC (electrical rule check)
 • Sav razvoj radi se u dva programa PCAD i Altium Designer
 • Moguće i FPGA i VHDL razvoj
 • Razvoj kučišta za elektronički uređaj radi se u programu Solidworks i Catia
 • Provjere i razvoj kučišta do kraja rade se prema standardnom ECAD/MCAD postupku ili u Solidworksu ili direktno u Alitum Designer

Proizvodnja software-a:

 • Osnovni razvoj software drivera za mikrokontorolere (C,C++)
 • Windows i Linux aplikacije i razvoj software-a
 • .NET, SQL Base
 • Microchip i Analog Design softwaresko okruženje

Proizvodnja:

 • Poluautomatska linija za proizvodnju , dvije linije za ručnu montažu
 • Probna proizvodnja (HM1,HM2, trial mass production (TMP1,TMP2))
 • Masovna proizvodnja do 250.000 komada godišnje
 • Kontrola proizvedenih uređaja –kamera i automatski (kontrolni uređaj SAKI)
 • Pakiranje, ručno i automatski
 • Testiranje uređaja (temperatura, IP zaštita,starenje uređaja)